Launch4j

Launch4j 3.14

Miễn phí
Creates Windows executables from Java applications
Người dùng đánh giá
3.8  (32 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.14 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Grzegorz Kowal

Wrap Java applications into Windows native executable programs. The suite features an extensive set of configuration options for the generated files including search settings for certain JRE or bundled versions by specifying the initial and maximum heap size.

Launch4j là một thập sn ga công cụ cho gói cà phê ứng phát như những chiếc lọ trong nhẹ Windows thổ dn executables. Người thực hiện được có thể được cấu hình để tìm kiếm một thứ gì đó JRE phiên bản hay dùng một bundled một đứa, và nó có thể đặt runtime lựa chọn, như ban đầu/max đống cỡ. Cái wrapper còn cho nên dùng kinh nghiệm qua một chương trình biểu tượng, một bản xứ pre-JRE màn hình khởi động, một phong tục quá trình tên, và một cà phê tải trang, trong trường hợp thích hợp JRE không thể bị tìm thấy.
Launch4j có thể gói ứng dụng vào Windows, Linux, Mac OS X và @ Info!
Thông tin được cập nhật vào: